• 425 Kinh Dương Vương, P.An Lạc
    Q.Bình Tân, Tp.HCM
  • 028 3750 9999
    bvtrieuan@trieuanhospital.vn

Tuần lễ Bệnh Glôcôm thế giới năm 2024: Đoàn kết vì một thế giới không có bệnh Glôcôm