Khoa Tim Mạch

item.AlternateText

Vì một trái tim mạnh khỏe và yêu thương

I. Giới Thiệu Chung:

-  Khoa Tim mạch phục vụ bệnh nhân một cách nhiệt tình, tận tâm, lắng nghe  và cởi mở.

-  Bệnh nhân được điều trị và theo dõi tích cực từ các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm.

-  Khoa nội tim mạch có 41 giường. Trong đó có 1 phòng điểm gồm 4 giường dành cho bệnh nhân nặng. Được theo dõi bởi các máy monitor riêng dành cho mỗi giường cùng sự theo dõi tích cực của các bác sĩ cũng như điều dưỡng.

-  Tinh thần phục vụ: Tất cả cùng tận tâm và nhiệt tình phục vụ bệnh nhân theo phương châm : “Vì một trái tim mạnh khỏe và yêu thương”

II. Phạm vi Chuyên môn:

-  Thăm khám, điều trị và theo dõi các bệnh nhân nội trú tại khoa  tim mạch

-  Theo dõi và chăm sóc tích cực các bệnh nhân nặng tại phòng điểm

-  Khám tim mạch tiền phẫu.

-  Siêu âm tim Doppler tại khoa

-  Theo dõi Holter Huyết áp 24 giờ

-  Theo dõi Holter ECG 24 giờ

-  Đặt máy tạo nhịp tạm thời và máy tạo nhịp vĩnh viễn cho các bệnh nhân có rối loạn nhịp

-  Cộng tác với BV trường ĐHYD-TPHCM trong các trường hợp bệnh nhân cần được chụp và can thiệp mạch vành.

III. Đội ngũ Bác sĩ của Khoa Tim Mạch

Bác sĩ CK II Trần Thị Kim Thanh

Cố vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 1981

Bác sĩ Chuyên khoa I năm 1991

Bác sĩ Chuyên khoa II năm 2006

FFI, CHU de Nante năm 1994

Nguyên Phó Khoa Tim mạch, Bv Trưng Vương

Thạc sĩ Bác sĩ Hồ Văn Lích

Trưởng khoa

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 1992

Thạc sĩ Y khoa năm 2002

Chứng chỉ Siêu âm Tim và Bệnh lý Tim mạch

Tu nghiệp Can thiệp Mạch Vành tại Hàn Quốc