Categories

Dịch vụ nổi bật

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TỪ 7H00 THỨ 4 NGÀY 09.06.2021

🌻🌻🌻Bệnh viện Triều An đã hoàn tất công tác sát khuẩn định kỳ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh bình thường kể từ 7h00 thứ 4 - ngày 09/6/2021.

🌻🌻🌻Thời gian hoạt động của Khoa Khám bệnh: 7h00 - 15h00 các ngày từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần.