Categories

Dịch vụ nổi bật

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Kính gửi: Quý Bệnh nhân và Thân nhân

Bệnh viện Triều An thông báo bắt đầu tiếp nhận các trường hợp đến khám chữa bệnh kể từ thứ 3 – ngày 14/9/2021 theo khung thời gian sau đây:

-         Khám Dịch vụ vào thứ 3, thứ 4 và thứ 5 hàng tuần: Từ 13h – 16h

-         Khám Bảo Hiểm Y tế vào thứ 6 hàng tuần              : Từ 13h – 16h

Cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng cảm ơn!